“Математика – цариця всіх наук, а арифметика – цариця математики”, –  казав ваш шкільний вчитель математики.

Напевне, немає людини, яка б не чула цю просту істину. Все, що було створено людиною – створено завдяки цифрам та операціям з ними: архітектурні споруди, автомобілі, вся електронна техніка, ракети та літаки. Цифри потрібні нам усюди, без них не відбувається жодного процесу у всіх сферах життя.

У веденні бізнесу цифри грають роль першого плану, саме порядок цифр вирішує прибутковість та успіх компанії. Як показує практика, іноді цифри можуть і врятувати, і занапастити те, що ви створили. І я маю на увазі, звісно, що не нумерологію.

Для того, щоб бізнес рухався вперед – потрібно не просто знати про цифри, а й вміти оперувати ними, аналізувати зміни, пов’язані з цифрами. Саме завдяки аналізу кількісних змін, можна оцінити ефективність роботи з клієнтами, оцінити ризики та прогнозувати наслідки того чи іншого процесу.

Якщо ваш бізнес переживає важкі часи чи навіть опинився на грані банкрутства – найімовірніше, у вас є серйозні проблеми з веденням бухгалтерського обліку. Дуже часто недалекоглядність бухгалтера або його нечесність, ба навіть недостатня професійність можуть стати причинами занепаду вашого бізнесу.

Саме в таких ситуаціях на підмостки виходить аудитор – представник професії “людина-знак”. Професійний аудитор зможе знайти, сховану в джунглях цифр, помилку. Саме він розкаже вам, де помилився бухгалтер.

Але ще краще – проводити зовнішній аудит не через негативні причини, а в якості профілактики. Аби зрозуміти слабкі місця у фінансах вашого бізнесу і завчасно їх виправити. Ось чому так важливо знати свої цифри та вміти з ними працювати.

Ми вирішили поспілкуватися з професійним аудитором, який керує процесом зовнішнього аудиту не перший рік та знає специфіку цієї справи.

 

Максим Мохомор – сертифікований аудитор України, менеджер з аудиту консалтингової компанії EBS.

Максиме, розкажіть, будь-ласка, коротко чим відрізняється внутрішній аудит від зовнішнього?

Ключова відмінність внутрішнього аудиту від зовнішнього – ознака незалежності від суб’єкта господарювання. Зовнішні (незалежні) аудитори жодним чином не підпорядковані замовнику, тобто повністю професійно незалежні. Внутрішні – штатні працівники відповідного підрозділу системи управління. Предмет перевірки: зовнішній аудитор аналізує фінансову звітність за конкретний період на предмет її відповідності, фокусуючись на операціях та подіях, що можуть мати суттєвий вплив на цю звітність. Головним завданням зовнішнього аудиту є надання впевненості.

Внутрішній аудит – це безперервна робота, яка складається з оцінки систем та бізнес-процесів суб’єкта господарювання з точки зору ефективності вирішення поточних завдань та досягнення бажаних результатів. Головними користувачами результатів зовнішнього аудиту є: контролюючі органи, інвестори, кредитори, суспільство; в той час як внутрішнього – власники, вищі органи управління підприємством, директори.

Навіщо потрібно проводити зовнішній аудит фінансової звітності підприємства?

По-перше, в Законі України № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» є чітко визначені категорії підприємств, які повинні проводити обов’язковий зовнішній аудит, оприлюднювати та подавати фінансову звітність разом з аудиторським висновком до податкових органів у вказані терміни.

А по-друге, є ініціативний аудит. І на питання «навіщо», найкраще відповість саме ініціатор такого аудиту. Частіше – це керівництво, власники або акціонери підприємства на вимогу банків, з якими співпрацює суб’єкт господарювання, фондових бірж, материнських компаній, а також інвесторів, в тому числі потенційних. Рідше – в зацікавленості отримання об’єктивної оцінки бухгалтерського та податкового обліку, систем внутрішнього контролю та виявлення ризиків з метою мінімізації системних помилок та прийняття ефективних рішень.

Максиме, які компанії найчастіше приходять за послугами зовнішнього аудиту?

Найрізноманітніші представники бізнесу потребують послуг незалежних аудиторів. Категорії підприємств, для яких аудит є обов’язковим, перелічені у вищезгаданому Законі – це підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, компанії, що займаються видобутком корисних копалин загальнонаціонального значення та середні підприємства.

Якщо ми говоримо про ініціативний аудит, як правило, це підприємства, які входять до груп компаній. Для них обов’язковість щорічного підтвердження локальної звітності – це вимога материнської компанії з метою включення цієї звітності до складу консолідованої.

Максиме, безперечно аудит є дуже кропітким та важливим процесом.  Як не помилитися при виборі аудиторської компанії?

Насамперед, слід визначитись з типом/категорією вашого підприємства, обов’язковістю проведення аудиту та видом послуг, які ви плануєте замовити (аудит фінансової звітності, огляд, погоджені процедури, підтвердження окремих форм звітності чи статей видатків тощо).

Не завадить ознайомитись з переліком аудиторських фірм, представлених у відкритому Реєстрі на сайті Аудиторської палати України. Для обов’язкового аудиту зверніть увагу на 3-й та 4-й розділи Реєстру. Також раджу поцікавитись веб-сайтом потенційного аудитора та наявною інформацією на ринку. Такі критерії як досвід, кількість років на ринку, різноманітність направлень та широкий спектр послуг можуть зіграти вирішальний вплив на ваш вибір.

Які існують ознаки того, що аудит був проведений не якісно?

Неякісний аудит – це невідповідність результатів перевірки представлених у звіті незалежного аудитора реальному стану діяльності підприємства, недотримання професійної незалежності, чинного законодавства, кодексу етики та стандартів аудиту.

Про неякісний аудит можуть вказувати: суттєво занижена вартість, висока швидкість виконання завдання, ступінь взаємодії аудитора з замовником, відсутність зауважень або будь-яких рекомендацій в результаті проведеної перевірки.

Тобто якісний аудит – це аудит, який проводили довго та дорого?

Не зовсім. Аудит – це дужа кропітка робота, яка потребує серйозної концентрації уваги, що безпосередньо впливає на швидкість аудиторської перевірки. А вже затрати часу на аудит тягнуть за собою питання його вартості. До того ж відсутність зворотного зв’язку від аудиторів – поганий знак. Або вони робили перевірку нашвидкуруч, або не мають достатьного рівня кваліфікації. Всі ці ознаки тісно пов’язані між собою.

У випадку проведення неякісного аудиту, якими неприємностями для компанії це загрожує ?

В першу чергу, це негативний вплив на економічні рішення, які приймають користувачі на основі фінансової звітності, що підлягала аудиту. Адже аудитор робить висновок, призначений підвищити ступінь довіри до цієї фінансової звітності. Простим прикладом може бути нарахування штрафів від контролюючих органів, коли податківці, в разі проведення податкової перевірки, виявляють суттєві помилки у звітності, яка підлягала аудиту.

Максиме, як підготуватися до приходу аудиторської перевірки?

До початку роботи в офісі клієнта аудиторам потрібно провести етап планування. На цьому етапі з клієнтом обговорюється стратегія аудиту та узгоджується графік, програма контрольних заходів, їх глибина, а також координація дій з підрозділами підприємства. Тому слід відповідно запланувати роботу відповідальних осіб, узгодити графіки відпусток.

Раджу уповноважити конкретних осіб на спілкування з аудитором, щоб уникнути ситуацій з несвоєчасним наданням інформації/документів на запити аудиторів та дотримання графіку перевірки. А запитів буде достатньо. Тому слід впевнитися в наявності та якості оформлення первинних документів, договорів, установчих документів, штатних розписів та решти.

Варто змінювати аудиторську компанію час від часу чи співпрацювати з одним і тим самим провайдером аудиту?

В Україні та у світі є вимоги щодо ротації суб’єктів аудиторської діяльності по закінченню певних строків. Звісно, з плином часу між представниками аудитора та суб’єкта господарської діяльності формується певна «зона комфорту» та зрозумілість всіх процесів і взаємодій. Що з одного боку допомагає швидше виконати завдання, а з іншого – може вказувати на шаблонність роботи та формальний характер.

Тому дотримання незалежності аудитора та ротації всередині команди, партнера з завдання та поступова ротація членів команди – необхідні для надання якісних послуг.

Максиме, як результати аудиту можуть вплинути на залучення інвестицій?

Якщо ці результати очікувано позитивні, то врешті-решт вони позитивно впливають і на залучення інвестицій, необхідних для росту компанії. Окрім цього, підтверджують імідж і покращують ділову репутацію компанії, особливо при укладанні договорів з партнерами і з кредитними організаціями. Допомагають удосконалити бухгалтерські системи. Сприяють професійному розвитку бухгалтерів компанії, в цілому покращує їх дисципліну. А ще – поліпшують податковий облік і звітність, а також фінансовий менеджмент.

Замість висновку: не бійтесь зовнішніх аудиторських перевірок та будьте чесними перед собою!

Ми рекомендуємо вам звертатися до аудиторських компаній з досвідом та позитивним реноме, які зможуть провести аудит вашого бізнесу професійно та неупереджено.

Читайте матеріал за посиланням.