У серпні 2016 року Національний банк України затвердив Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників (надалі – Положення). За його допомогою  державний регулятор має можливість перешкоджати проведенню ризикових операцій комерційними банками, таких як, наприклад, виведення капіталу, що істотно загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку. Мова йде про необхідність подання клієнтами банків додаткових документів, якщо запланована операція містить ознаки ризиковості згідно з критеріями, що перелічені у згаданому Положенні (зокрема, зміна позичальника/кредитора на іншу особу, відступлення права вимоги за кредитним договором та ін.)

Однак, починаючи з 22 березня 2017 року Національний банк України спростив ряд процедур щодо надання документів згідно Положення та  скасував необхідність подання висновку банку про аналіз ступеню ризиковості операції, анкети клієнта банку та інших документів, визначених Положенням.

Так, у разі, якщо клієнт банку звертається щодо реєстрації змін до договору позики (кредитного договору), укладеного із нерезидентом-позикодавцем, щодо:

  • зниження процентної ставки та інших обов’язкових платежів за договором,
  • переходу клієнта на обслуговування до іншого банку,
  • зміни адреси клієнта-позичальника та
  • пролонгації строку договору;

такі дії не перевірятимуться банком на предмет їх ризиковості у зв’язку із наявністю наступних індикаторів ризику:

  • участь фізичної особи, яка є публічним діячем,
  • сума позики перевищує 500 000 доларам США і позичальником є фізична особа, а також у разі,
  • якщо повернення позики резидентом здійснюється шляхом сплати нерезидентом-кредитором коштів за зобов’язаннями цього резидента перед нерезидентом-експортером за зовнішньоекономічним договором без зарахування цих грошових коштів (суми кредиту/позики) на рахунок резидента в банку.

На нашу думку, ці зміни можуть бути перехідним етапом до довгоочікуваної реформи у валютному регулюванні щодо скасування процедури реєстрації кредитних договорів (договорів позики), укладених резидентами із компаніями-нерезидентами та змін до них.

Тетяна Причепа