В період часу, поки частина офісних працівників може працювати з дому, будучи забезпеченою необхідними технічними засобами.При цьому суди в Україні знаходяться на етапі гострої необхідності переходу до діджітал правосуддя. Таку можливість мала б забезпечити система «Електронний суд» (далі – «Е-суд»), проте її запровадження стикнулось із низкою технічних та юридичних проблем. Проте переваги Е-суду вже ж таки змушують судові органи продовжувати рух у напрямку переходу на сучасний і зручний спосіб не лише прийому документів в електронній формі, але і проведення засідань в режимі відеоконференцій без особистої присутності учасників та їх представників в залах судових засідань. Тому розглянемо, чому саме «безконтактність» судового процесу може стати перевагою та здобутком для української судової системи.

Судове засідання по Skype чи Zoom
Запроваджені карантинні заходи в Україні, як і в багатьох країнах світу, які вимагають соціальної ізоляції, показали, що проведення особистих зустрічей та переговорів із «фізичною» присутністю не завжди є конче необхідними. Так, багато таких форм комунікації, як особисті зустрічі всіх учасників в одному місці, можуть бути замінені відео- чи телефонними конференціями. При цьому, такі форми комунікації, як показує наш особистий досвід, є зручним та ефективним способом вирішення робочих питань у режимі реального часу. Але чи можна та чи зручно провести судове засідання у форматі відеоконференції? Наша відповідь: «Потрібно».
Звичайно, ніщо в світі не замінить жодному юристу-адвокату особисту присутність у залі суду, яке переповнене атмосферою порядку і традицій, однак відеоконференції із судом та іншими учасниками судового процесу є вимогою часу. По-перше, очевидно, що судове засідання онлайн – це економія часу та ресурсів клієнта, оскільки можна мінімізувати часові витрати – час, необхідний для прибуття до суду, так і витрати, пов’язані, наприклад, із відрядженням адвоката для участі у суді в іншій місцевості. Також, що може особливо зацікавити менеджмент клієнта, підключення до онлайн-судового засідання можна провести із офісу клієнта. Так, клієнт зможе із значною економією часу та ресурсів компанії забезпечити «присутність» на такому засіданні і персоналу клієнта, приклад, головного бухгалтера, що зможе, в разі потреби, одразу зорієнтувати судового представника-адвоката в деяких нюансах обліку у податкових спорах. Звичайно, така «присутність» не замінить попередньої підготовки до слухання справи з боку сторони клієнта, але у складних справах таке «ноу-хау» може бути корисною та оперативною допомогою для адвоката у справі, який представляє інтереси клієнта.
При цьому, практика участі в онлайн засіданнях із підключенням представників із місць поза межами судів є достатньо поширеною у світі, однак для України, поки що, є досить новою. Тим не менш, навіть суди вищих інстанцій в Україні під час пандемії звернулись до такого способу проведення судових засідань, що вже дало можливість мінімізувати соціальні контакти між учасниками процесу. Отже, онлайн-засідання вже не майбутнє для українського судочинства, а повноцінна реальність, хоча і запізніла у часі.

Подача документів до суду в електронній формі
Ще задовго до початку пандемії коронавірусу Е-суд передбачав можливість звернення до суду в електронній формі, тобто без подачі «паперових» заяв із «мокрими» підписами. Так, у відповідному розділі Е-суду «Заяви» технічно можливим є створення проектів документів за відповідними шаблонами (формами). Тут наразі доступні більшість заяв по суті справи, такі як позовні заяви, відзиви тощо, так і певні процесуальні заяви, так як клопотання про долучення доказів та інші. Тим не меш, станом на день підготовки цієї статті, Е-суд не дозволяв можливість подати заяву про участь у судовому засіданні у режим відеоконференції за участю представника поза межами суду в електронній формі, і тому така заявка могла бути подана у традиційному «паперовому» вигляді, що, зважаючи на процесуальну вимогу її подання до суду не менше, ніж за 5 днів до слухання, не сприяло зручності для учасників процесу. Ми очікуємо, що такий явний недолік у роботі Е-суду буде усунено в найближчій перспективі.
Тим не менш, подання документів в електронній формі при зверненні для суду вимагає сканування всіх документів, що додаються до матеріалів справи. Зокрема, у податкових та господарських справах, для формування позовних матеріалів потрібно здійснити сканування первинних чи інших «паперових» документів, аби потім направити до суду їх електронні копії. Певні види документів вже складені в електронній формі, наприклад, мова йде про податкові накладні чи про акти наданих послуг (виконаних робіт), що вже досить тривалий час складаються в електронній формі в силу вимог закону чи зручності документообороту компаній-контрагентів. Таким чином, якщо компанія-позивач вже має документи, складені в електронній формі, її звернення до суду в е-формі є найбільш зручним способом, що, перш за все, стане економією ресурсів компанії та часу, пов’язаних із «видрукуванням» паперових примірників електронних документів.
В той же час, у цієї ситуації є і «зворотній бік медалі». Так, на практиці розгляду адміністративних справ, зокрема, податкових спорів, податковий орган як учасник справи знаходить низку підстав і причин не подавати документи в електронній формі. Зазвичай, це «відсутність технічної можливості». Однак, у певних випадках, якість електронних копій «паперових» документів, що подаються такими учасниками процесу, є низькою. Це, звичайно, не спряє тому, що усі матеріали справи мали виключно цифрову форму. Проте, на наше переконання, після повноцінного запуску Е-суду в Україні у державних органів, як і в інших учасників процесу, все ж таки переважатиме подання повноцінних електронних доказів та процесуальних документів по справі, що, перш за все, має зменшити витрати на забезпечення їх участі у судових процесах. Тим не менш, нележане технічне забезпечення таких органів є також запорукою повноцінної роботи Е-суду.

Обов’язкове електронне судочинство
Наразі процесуальні кодекси містять положення про те, що адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, судові експерти, державні органи та органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання державного та комунального секторів економіки реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов’язковому порядку, а інші особи – за власним вибором і бажанням. Однак ці положення ще не вступили в силу, а застосування електронного судочинства є правом для усіх сторін.
Після запуску Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (Е-суд є лише складовою цієї об’ємної системи) суд проводить розгляд справи за матеріалами судової справи в електронній формі. Процесуальні та інші документи і докази у паперовій формі не пізніше трьох днів з дня їх надходження до суду переводяться у електронну форму та долучаються до матеріалів електронної судової справи у визначеному порядку. Так, дослідна експлуатація системи розпочалась з 1 березня 2019 року і вже сьогодні ми особисто стикнулись з тим, що технічна робота Е-суду не є бездоганною: в певні проміжки часу, в тому числі звичайні робочі години, доступ та вхід є неможливим для користувача, при цьому відсутнє попереднє повідомлення про технічні роботи від адміністраторів цього ресурсу.
Однак, ми сподіваємось, що така робота головного електронного ресурсу судової гілки влади є тимчасовою і вже досить скоро всі учасники судового процесу зможуть скористатись всіма перевагами електронного судочинства, а, перш за все, його дистанційністю. Електронний суд є вимогою часу та обставин, із якими ми маємо справу сьогодні.

Тетяна Причепа, Старший юрист