Дозвіл на роботу для іноземних Гіг-спеціалістів

Вчергове нагадуємо, що після закінчення воєнного стану іноземці, які працюють в Україні за гіг-контрактами мають отримати дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні.

Для повноти розуміння нагадаємо історію питання.

В профільному Законі України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» який регулює питання Дія сіті та гіг-контрактів пунктом 18) Перехідних і прикінцевих положень передбачено  внесення до ст. 42 Закону України «Про зайнятість населення», абзацу 2 такого змісту: «Резидент Дія Сіті може отримувати роботи (послуги), які виконуються (надаються) іноземцями та особами без громадянства за гіг-контрактами, без отримання дозволу. Резидент Дія Сіті може добровільно отримати дозвіл на гіг-спеціаліста у порядку, визначеному цим Законом. У разі добровільного звернення щодо отримання дозволу на гіг-спеціаліста резидент Дія Сіті має права та обов’язки роботодавця, передбачені цим розділом» .

Дане положення діяло до 15.10.2022. Саме з цієї дати вступили в дію масштабні зміни до Закону України «Про зайнятість населення», якими було суттєво змінено умови отримання дозволів на застосування праці іноземців і вищевказане положення із закону зникло, а гіг-контракт став лише однією із підстав для отримання дозволу на застосування праці іноземців.

І хоча в ст. 1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» досі зазначається, що дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства – це документ  добровільно отриманий резидентом Дія Сіті для укладення гіг-контракту з іноземцем або особою без громадянства, проте  дане положення не давало однозначної можливості не отримувати дозвіл для укладання гіг-контрактів з іноземцями, а лише вносило додаткову правову невизначеність в це питання.

Кабінет Міністрів України вирішив усунути цю невизначеність шляхом від супротивного. Так 24 січня 2023 року вступила в дію Постанова КМУ № 68 «Про затвердження технічного опису, зразка бланка, форм заяв для отримання, внесення змін та продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні», в п. 2 якої  зазначено, що  під час воєнного стану резиденти Дія Сіті можуть отримувати роботи (послуги), які виконуються (надаються) гіг-спеціалістами з числа іноземців та осіб без громадянства за гіг-контрактами, без отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні.  Цим самим Уряд підтвердив, що за загальним правилом  резиденти Дія Сіті мають отримувати дозволи на застосування праці іноземців які працюють за гіг-контрактами, але на час воєнного стану  діє виключення із цього правила і дозвіл можна не отримувати.