Директор за кордоном: хто за нього?

Директорка з лютого 2022 р. виїхала за кордон. Підприємство працює, зарплата директору не нараховується. Як правильно документально оформити? Яку відпустку надати? Яка заява потрібна? Що проставити в табелі? Хто повинен виконувати функції директора?

Документальне оформлення

Роботу директорки, яка через війну виїхала за кордон, можна оформити у три способи.
1. Оформити відпустку без збереження зарплати, скориставшись карантином. Це передбачено ст. 84 КЗпП, ч. 3 ст. 26 Закону про відпустки:

• карантин продовжили до 31 березня включно постановою КМУ від 15.12.2021 р. No1336, якою внесено зміни до постанови КМУ від 09.12.2020 р. No1236;
• карантин продовжили до 31 травня включно постановою КМУ від 23.02.2022 р. No229, якою внесено зміни до постанови КМУ від 09.12.2020 р. No1236;

• карантин продовжили до 31 серпня включно постановою КМУ від 27.05.2022 р. No630, якою внесено зміни до постанови КМУ від 09.12.2020 р. No1236;
• карантин продовжили до 31 грудня включно постановою КМУ від 19.08.2022 р. No928, якою внесено зміни до постанови КМУ від 09.12.2020 р. No1236

Щоб отримати вищезазначену відпустку, директор має написати чотири окремі заяви (під кожен карантин), наприклад: «Прошу надати мені відпустку без збереження заробітної плати на період встановленого на території України карантину з 1 квітня 2022 р. до 31 травня 2022 р.», а роботодавець — видати відповідні накази.

В зв’язку з тим, що директор за кордоном, подати заяви особисто проблематично, можна надіслати фото такої заяви електронними засобами зв’язку. В табелі проставляється літерна позначка «НА» або цифровий код «18».

2. Оформити відпустку без збереження зарплати на час воєнного стану. Це передбачено ч. 2 ст. 12 Закону No2136. Нагадаємо, що воєнний стан продовжено до 31 грудня 2022 р. Зміст заяви може бути таким: «Прошу надати мені відпустку без збереження заробітної плати на період дії воєнного стану та до дня його закінчення».

3.Оформити основну щорічну відпустку. У табелі проставляється літерна позначка «В» або цифровий код «08».

Хто повинен виконувати функції директора?

У разі відсутності директора його обов’язки покладаються на:

  • заступника;
  • іншого працівника підприємства, якщо заступника немає. І тут усе залежить від того, чи має директор право делегувати право підпису, чи ні.

Директор має право делегувати право підпису

Директор може передати свої повноваження в повному обсязі іншій особі на час своєї відсутності, але тільки якщо йому надано таке право установчими документами підприємства.

Тобто за відсутності заступника та наявності у директора права делегувати виконання своїх повноважень іншій особі директор видає наказ про те, що на період його відпустки без збереження заробітної плати призначається особа, яка виконуватиме його обов’язки.

Директор без права делегування підпису

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 207 ЦКУ, правочин, який вчиняє юрособа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства.

Тобто, аби особа, яка заміщатиме директора, могла представляти інтереси підприємства у правовідносинах із третіми особами, потрібно видати їй довіреність. А щоб така інша особа мала можливість укладати правочини від імені підприємства без довіреності, для цього засновник повинен включити до ЄДР відомості про інших осіб, які, крім директора, можуть діяти від імені підприємства без довіреності.

Звертаємо увагу: якщо статут не надає директору можливості передати свої повноваження іншій особі, то питання щодо заміни повинне вирішуватися загальними зборами учасників.

Повідомляти держреєстратора про те, що функції директора на час його відпустки без збереження зарплати виконуватиме інша особа (на підставі рішення, протоколу, наказу, довіреності), не потрібно, бо до ЄДР вносять відомості про зміну керівника, а в цьому випадку директор не змінюється і його повноваження не припиняються.

Нагадаємо, що працівникові, який виконуватиме тимчасово обов’язки директора та не є його штатним заступником, виплачують різницю в окладах.