Євроінтеграційні прагнення України активізують процеси гармонізації законодавства з європейськими нормами. Зокрема, в останні роки досить активно нормотворча робота ведеться щодо імплементації BEPS, положень AML та перегляду податкових конвенцій.

Черговим кроком на цьому шляху став перегляд умов Конвенції щодо уникнення подвійного оподаткування між Україною та Австрією.

Як відмічають у головному фінансовому відомстві, підписаним 15 червня 2020 року Протоколом вносяться зміни з метою приведення її положень у відповідність до Модельної Конвенції ОЕСР.

Серед ключових новацій – зміна ставок оподаткування.

Ставку оподаткування дивідендів збільшено з 10% до 15%.

Проценти замість 2% оподатковуватимуться тепер за ставкою 5%.

Для «науково-технічних» роялті (за користування будь-яким авторським правом на наукову працю, патент тощо), що раніше оподатковувались  за 0% (нульовою ставкою), встановлено 5% податок.

Ставка за роялті «творчі» (за користування авторським правом на літературні твори або твори мистецтва) збільшена з 5% до 10%.

Окрім збільшення ставок передбачається введення нових положень: «Право на отримання вигід», яке обмежує можливості застосування пільгових положень Конвенції, якщо основною метою є отримання таких пільг, та «Обмін інформацією», яке розширює можливості компетентних органів Договірних Держав щодо обміну податковою інформацією.

Протокол набере чинності лише після того, як Україна та Австрія ратифікують його відповідно до свого внутрішнього законодавства.

Протокол набуде чинності через тридцять днів після ратифікації і обміну відповідними повідомленнями.

Положення Протоколу стосовно податків, що підлягатимуть стягненню, набудуть чинності в наступному календарному році після набрання чинності Протоколом.

Положення, що стосуються роялті, набудуть чинності через ще один рік.

Залежно від того, наскільки швидко Україна та Австрія ратифікують Протокол, відповідні зміни можуть вплинути на Ваш бізнес вже в 2021 році. Тому, ми рекомендуємо переглянути Ваші корпоративні структури та бізнес-моделі на предмет відповідності новим правилам вже сьогодні, а саме щонайменше:

оцінити можливий вплив нових правил щодо протидії податковим зловживанням на Вашу бізнес-модель;

переглянути ставки податку на доходи нерезидентів, що підлягатимуть застосуванню до Ваших платежів за відповідною конвенцією.

Джерелоповідомлення Прес-центру міністерства фінансів (mof.gov.ua)