Перевірка коректності розрахунку заробітної плати (Payroll Audit)

Отримати консультацію

Перевірка правильності розрахунку заробітної плати

Перевірка повноти і своєчасності сум виплаченої заробітної плати

Перевірка відповідності до даних кадрових документів та трудових договорів

Перевірка коректності розрахунку заробітної плати

У ході, коли проводиться аудит payroll перевіряється не тільки відповідність всім правовим вимогам, а також коректність зарахування заробітної плати, але і утримання із заробітної плати, своєчасність її виплати і правильність сплати податкових відрахувань.

Що входить до аудиту розрахунків з персоналом з оплати праці?

 • Організація аудиту оплати праці відповідно до даних кадрових документів, локальних нормативних документів та трудових договорів;
 • Перевірка повноти та своєчасності сум виплаченої заробітної плати;
 • Перевірка правильності нарахування та утримання податків із заробітної плати (ЕСВ, ПДФО, військовий збір)
 • Перевірка правильності складання відповідних звітів, пов’язаних з розрахунком заробітних плат, своєчасності їх подання (поширюється на звіти щодо ЄСВ та 1ДФ)
 • Перевірка правильності розрахунку середньої заробітної плати з метою відпустки, лікарняних листів та інших розрахунків із заробітної плати;
 • Перевірка суми податків, сплачених відповідно до розрахунку заробітної плати, їх своєчасне перерахування;
 • Перевірка правильності та повноти ведення документації щодо розрахунку заробітної плати.

Payroll Audit

Будь-які помилки при розрахунку заробітної плати — це додаткові витрати коштів, але ще важливіше — марнування часу на врегулювання конфліктів з державними органами.

Отримати консультацію

Які помилки можуть бути виявлені при аудиті зарплати?

 • Порушення можуть бути обумовлені відсутністю договорів із співробітниками чи заяв на застосовані податкові відрахування;
 • Також неправомірними можуть бути визнані виплати працівникам, якщо вони не були позначені у локальних актах підприємства;
 • Грубою помилкою під час пейрол аудиту визнається неправильне формування бази оподаткування страховими внесками, а також віднесення до 70-го бухгалтерського рахунку коштів, виданих працівникові поза системою оплати праці;
 • Підсумком обліку аудиту розрахунків з оплати праці буде звіт за результатами проведення аналізу з перерахуванням ризиків та рекомендацій.

Перевірка коректності розрахунку заробітної плати як інвестиція у розвиток компанії

1

Підвищення якості обліку

2

Оптимізація управлінських рішень

3

Фокусування на стратегічному плануванні і розвитку

4

Залучення нових інвестицій та можливостей

Вигоди від перевірки коректності розрахунку заробітної плати з EBS

01

Економію

Скорочення витрат на ведення бухгалтерського обліку

02

Скорочення процесів

Уникнення дублювання функцій

03

Швидкість

Оперативне реагування на запити клієнта

04

Якість

Оптимізація і підвищення якості системи бухгалтерського та податкового обліку

05

Сучасні підходи

Технічне та програмне забезпечення на високому рівні

06

Обсяги

Великі об’єми обробки інформації нашими спеціалістами

07

Актуальність

Постійні відслідковування законодавчих змін

08

Досвід

Напрацьований досвід на провідних підприємствах

Ми з радістю проведемо з вами зустріч-знайомство для уточнення всіх деталей та запитів та БЕЗКОШТОВНУ консультацію з питань налаштування процесу перевірки коректності розрахунку заробітної плати

  0

  роки на ринку

  0

  співробітників

  0

  щасливих клієнтів

  0

  більш успішних проектів

  НАШІ КЛІЄНТИ

  Перевірка коректності розрахунку заробітної плати (Payroll Audit)

  Методи розрахунку заробітної плати на підприємстві потребують періодичного критичного погляду “з боку” та перевірки коректності розрахунку заробітної плати, щоб оцінити їх відповідність чинним законодавчим вимогам, які в цій сфері особливо часто змінюються. Саме часті оновлення нормативів та кількість нюансів, що застосовуються для розрахунку заробітної плати, збільшують ймовірність виникнення помилок.

  Також, при аудиті оплати праці вивчається структура показників у бухгалтерській звітності, адже в них має бути повна інформація про всі виплачені та нараховані працівникам доходи.

  Також, важливим фактором при аудиторській перевірці розрахунків з оплати праці є звірка щодо розбіжностей між обліковими регістрами та первинною документацією, адже якщо вони є, то це вважається грубим порушенням. А головний фактор відмінності між якісним аудитом і несумлінним — досвідчений експерт, який не тільки виявить помилки, а й виявить можливі причини виникнення, а також надасть рекомендації, які допоможуть уникнути помилок у майбутньому.

  Проведення аудит зарплати здійснюється експертами EBS на території офісу компанії та на території EBS. До виконання проекту залучаються експерти EBS та менеджер проекту, які мають значний досвід адміністрування проектів із розрахунку заробітної плати, спілкування з державними органами, консультування з питань нарахування заробітної плати, проведення аудитів, а також навчання керівництва та співробітників компаній-клієнтів з питань трудового законодавства.

  Які переваги має перевірка розрахунків з праці з експертами EBS?

  Аудит правильності нарахування заробітної плати можна провести і всередині компанії самотужки, але при цьому буде відсутній погляд з боку, що може викликати недогляди у виявленні помилок та великі тимчасові витрати, які можна спрямувати на питання розвитку. До того ж, аудиторську перевірку заробітної плати краще проводити із зовнішніми консультантами просто тому, що вони не переглядають дані повторно, а отже, ставляться до них уважніше.