Відповідно до Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” № 2275-VIII, статути ТОВ та ТДВ мають бути приведені у відповідність до цього Закону до 17.06.2019. Але це положення не стосується випадків внесення змін до статуту. В разі внесення змін до статуту ТОВ або ТДВ їх статути мають бути приведені у відповідність до вимог Закону в момент внесення цих змін.

Окрім цього, ТОВ та ТДВ звільняються від сплати адміністративного збору за реєстрацію змін до статуту товариства у зв’язку з приведенням його у відповідність із цим Законом протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом, а саме до 17.06.2019 року.