Старі та нові ознаки доходу

Нова зарплатна звітність, що ввібрала в себе форми звіту з ЄСВ, ПДФО та ВЗ, уже працює.

Про деякі особливості заповнення форми № 4 ДФ – «наступника» форми № 1 ДФ:

Загалом додаток 4ДФ до Розрахунку в частині ознак доходів майже ідентичний «старому» — використовуємо ті самі ознаки для заповнення. Але потрібно врахувати, що з’явилися й нові ознаки:

  • «198» — вартість безоплатно наданих (переданих) лікарських засобів, медичних виробів і допоміжних засобів, послуг у системі охорони здоров’я;
  • «199» — компенсація частини суми штрафних (фінансових) санкцій за результатами проведеної перевірки за зверненням або скаргою покупця (споживача);
  • «200» — вартість безоплатно наданих (переданих) особою лікарських засобів, медичних виробів, що закуповуються за кошти державного бюджету та виконання програм відповідно до закону.

Інші ознаки — з «101» по «197» — лишилися тими самими.

 

Негрошові доходи

Як і раніше, усі суми в Розрахунку вказуємо «грязними».

У разі натуральної виплати у графах 3а «Сума нарахованого доходу» та 3 «Сума виплаченого доходу» рядка 06 р. I додатка 4ДФ до Розрахунку відображають суму доходів у негрошовій формі, розрахованих з урахуванням коефіцієнта, передбаченого п. 164.5 ПКУ.

Нагадаємо: для ставки ПДФО 18% зазначений коефіцієнт становить 1,21951.

 

Якщо змінилося місцезнаходження

У разі зміни місцезнаходження, пов’язаного зі зміною адміністративного району, суб’єкт господарювання до закінчення поточного бюджетного року сплачує податок на доходи фізичних осіб і подає Розрахунок за попереднім місцезнаходженням.

Оскільки, до закінчення року платник податків обліковується в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) з ознакою того, що він є платником податків до закінчення року, а в контролюючому органі за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) — з ознакою того, що він є платником податків із наступного року.

Щодо «міграції» великих платників податків, то після взяття їх на облік за новим місцем сплачувати податки до кінця календарного року вони мають за місцем попереднього обліку, а ось звітувати повинні вже за новим місцем обліку.

 

Якщо припиняється діяльність

У який строк здійснюють подання Розрахунку в разі державної реєстрації припинення господарської діяльності – до завершення таких процедур.

 

Заповнення нотаріусами

Нотаріус за операціями з купівлі-продажу нерухомого майна між фізичними особами в додатку 4ДФ до Розрахунку відображає суму доходу платника податку, отриманого від продажу об’єкта відповідного майна, яку визначають виходячи із ціни, указаної в договорі купівлі-продажу, але не нижче за оціночну вартість такого об’єкта, розрахованої модулем електронного визначення оціночної вартості Єдиної бази, або не нижче від ринкової вартості такого об’єкта.

У разі купівлі-продажу об’єкта рухомого майна (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів) нотаріус у додатку 4ДФ до Розрахунку відображає дохід від такого продажу виходячи із ціни, указаної в договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче від оціночної вартості цього об’єкта, визначеної згідно із законом.

У разі продажу платником податку легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда нотаріус у додатку 4ДФ до Розрахунка відображає суму доходу платника, зазначену в договорі купівлі-продажу, яка має бути не нижчою від середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижчою за його ринкову вартість, визначену згідно із законом (за вибором платника податку).

Коригування показників

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску затверджено Наказом Мінфіну від 13.01.2015 № 4, зі змінами (далі – Порядок № 4).

Порядок проведення коригувань у разі самостійного виявлення помилки або ж за повідомленням податківців визначено в р. V Порядку № 4.

Згідно з п. 2 р. V Порядку № 4 перед унесенням коригувань необхідно переконатися в тому, що Розрахунок, до якого вносять зміни, прийнятий контролюючим органом і пройшов усі контролі, у т.ч. під час завантаження до Реєстру страхувальників і до Реєстру застрахованих осіб.

Розрахунок, сформований для виправлення помилок, має містити лише ті додатки, у яких проводять коригування, й інформацію тільки за рядками з реквізитами або сумами нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, які уточнюються (п. 6 р. V Порядку № 4).

Безпосередньо коригування проводять відповідно до п. 10 р. V Порядку № 4:

1) у розділі I:

для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка й у графі 9 указати «1» — на виключення рядка;

для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи й у графі 9 указати «0» — на введення рядка;

для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до абз. 2 пп. 1 п. 10 р. V Порядку № 4 та ввести правильну інформацію згідно з абз. 3 пп. 1 п. 10 р. V Порядку № 4, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 указують «1» — рядок на виключення, а в другому — «0» — рядок на введення;

2) у розділі II:

у рядку «Оподаткування процентів» для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації в рядку «Оподаткування процентів – виключення2» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування процентів» відобразити правильну інформацію;

у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації в рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею — виключення3» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» відобразити правильну інформацію;

у рядку «Військовий збір» під час проведення коригування показників додатка 4ДФ до Розрахунку за минулі періоди зазначають період, відповідно за який було подано звітність, що коригується. При цьому коригування показників Розрахунку за періоди до 1 січня 2021 року в розділі I графи 5а, 5 не заповнюють. Для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації в рядку «Військовий збір – виключення4» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразити правильну інформацію.

 

Відповідальність

У загальному випадку за подання некоректних відомостей у 4ДФ передбачено штраф — 1020 грн (2040 грн — у разі повторного порушення протягом року).

Однак передбачені п. 119.1 ПКУ штрафи не застосовують у випадках, якщо помилки виникли у зв’язку з проведенням перерахунку (п. 169.4 ПКУ) та були виправлені відповідно до вимог ст. 50 ПКУ.