28.04.2020 р. вступає в силу Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (надалі – «Закон»).

Протягом трьох місяців з дня набрання чинності Закону вже зареєстровані юридичні особи повинні подати державному реєстратору  інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності. Така інформація повинна підтримуватись в актуальному стані, повідомляючи та подаючи державному реєстратору підтверджуючі документи про зміни протягом 30 робочих днів.

Також, Закон передбачає щорічне подання протягом 14 календарних днів, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, відповідних документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника.

За неподання або несвоєчасне подання держреєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження таких відомостей, передбачено штраф на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від 1000 до 3000 НМДГ (від 17 000,00 до 51 000,00 грн.).