19 липня набрав чинності закон щодо оптимізації трудових відносин

Закон від 01.07.2022 р. 2352-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин» діє з 19 липня

Основні зміни до законодавства про трудові відносини:

  • звільнено роботодавця від обов’язку збереження середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу, із залишенням для цих працівників місця роботи (посади);
  • на час оголошення воєнного або надзвичайного стану усі повідомлення та документи з питань трудових відносин, накази (розпорядження) власника або уповноваженого ним органу можуть здійснюватися та вестися в електронній формі;
  • запроваджено додаткову підставу для звільнення працівника – неможливість забезпечувати працівникові умови праці;
  • введено додаткову підставу для розірвання трудового договору – відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці;
  • визначено порядок припинення трудового договору з працівником або фізичною особою, яка використовує найману працю у разі їх смерті, визнання судом безвісно відсутніми або оголошення померлими;
  • визначається поняття сумісництва, що забезпечить можливість працівникам, які були вимушені покинути свої робочі місця, працевлаштуватися на іншій роботі;
  • визначено, що окремі категорії службовців (які перебувають у простої, відпустках без збереження заробітної плати, або з ними можуть бути призупинені трудові договори) можуть здійснювати іншу оплачувану або підприємницьку діяльність (скасовуються на цей період окремі обмеження, передбачені законодавством у сфері запобігання корупції);
  • встановлено чітко визначений строк, коли має бути виплачена заробітна плата за час відпустки, а саме не пізніше останнього дня, що передує дню початку відпустки;
  • врегульовано питання виплати грошової компенсації за невикористані працівником дні щорічних відпусток, а також додаткової батьківської відпустки у разі його смерті, а саме – такі виплати входять до складу спадщини.