Якісно складена документація з ТЦУ це-…?

На що необхідно звернути увагу, щоб визначити чи якісно складена документація з ТЦУ?

 1. Обсяг Документації.

  Документація, яка містить всю необхідну інформацію, як правило, має не менше 40 сторінок А4 (в середньому 70-150 сторінок).

 2. Документація за змістом не відповідає всім вимогам 39 статті ПКУ

  Вимоги до змісту документації містяться в пп. 39.4.6 ПКУ.

 3. Мета аналізу ринку та економічних обставин

  полягає у встановленні обставин, які впливали на Контрольовану операцію в аналізованому періоді, а не для того, щоб збільшити обсяг документації

 4. Аналіз суттєвих умов Контрольованої операції та функціональний аналіз

  повинні бути проведені відповідно до фактичних обставин проведення операції, а не до умов договору.

 5. Необґрунтований функціональний аналіз

  До кожної функції повинно бути аргументоване пояснення чому саме та чи інша сторона операції її виконує і чому саме в такому обсязі. Та саме стосується аналізу активів і ризиків.

 6. Необґрунтований вибір методу ТЦУ

  Кожен метод повинен бути проаналізований в порядку їх пріорітетності, з аргументованим обґрунтуванням вибору або відмови від вибору методу.

 7. Некоректний відбір співставних компаній (бенчмаркінг)

  Компанії для співставлення повинні здійснювати виключно співставну діяльність з діяльністю Вашої компанії саме в аналізованій Контрольованій операції. Відхилення кожної потенційно співставної компанії повинно бути обґрунтованим на кожному етапі відбору.

 8. Невірний розрахунок рентабельності Контрольованої операцій

  У разі використання показника рентабельності з урахуванням непрямих витрат з їх пропорційним розподіленням до контрольованої та неконтрольованих операцій, таке розподілення повинно бути обґрунтованим.