Розробка та впровадження систем управління персоналом 2018-03-26T05:13:55+00:00
school-materialschool-material

Розробка та впровадження систем управління персоналом

Розробка мотиваційних систем
Розробка систем мотивації всього персоналу Компанії або окремих її підрозділів з метою підвищення ефективності роботи та досягнення співробітниками очікуваних цілей

Розробка систем оплати праці
Розробка справедливої та прозорої системи формування оплати праці для виробничого, адміністративного, керівного та іншого складу персоналу

Розробка систем оцінки діяльності персоналу
Розробка принципів і об’єктивних показників діяльності, за якими оцінюється робота кожного співробітника і керівника Компанії, прив’язка результатів оцінки до системи мотивації співробітника