Супровід при виході на ринок 2018-03-26T04:47:28+00:00
collaborationcollaboration

Супровід при виході на ринок

Огляд ринку
Огляд стану конкуренції, державного регулювання, тенденцій розвитку та ємності ринку. Рекомендації щодо виходу на ринок або його сегменти

Розробка необхідних політик і процедур операційної діяльності Компанії
Розробка внутрішніх документів (регламентів, політик, процедур і так далі), необхідних для запуску операційної діяльності Компанії

Запуск фінансової системи
Створення облікової політики, постановка завдань і впровадження інформаційних систем обліку, фінансової та управлінської звітності

Розробка бізнес-плану
Огляд ринку, формування прогнозів розвитку Компанії або проектів, фінансове моделювання, оформлення та захист бізнес-плану перед інвестором