Розробка моделі фінансової та управлінської звітності 2018-03-26T04:48:41+00:00
check-markcheck-mark

Розробка моделі фінансової та управлінської звітності

Аналіз поточної системи управлінської та фінансової звітності
Оцінка ефективності, прозорості та достовірності системи управлінської та фінансової звітності

Розробка фінансової політики, системи аналітики та звітності
Розробка облікової політики, а також системи управлінського і фінансового обліку, які необхідні для отримання достовірної фінансової інформації та ефективної роботи Компанії. Постановка Технічного завдання для інформаційної системи та впровадження управлінського і фінансового обліку

Розробка бюджетної політики та системи бюджетування
Розробка політики бюджетування, яка фіксує загальні принципи планування діяльності Компанії. Деталізація системи бюджетування до рівня кожного підрозділу і типу бюджету, структуризація ролей учасників бюджетного процесу Компанії