Організаційна реструктуризація та розвиток 2018-03-26T04:48:02+00:00
collaborationcollaboration

Організаційна реструктуризація та розвиток

Організаційна реструктуризація / оптимізація компанії в цілому і окремих підрозділів
Аналіз організаційної структури з точки зору її ефективності, повноти виконання функцій, відповідності цілям і стратегіям Компанії, наявності дублювань або “вузьких” зон в структурі, які стримують розвиток бізнесу
Оптимізація організаційної структури для досягнення цілей Компанії та підвищення ефективності взаємодії

Розробка і впровадження систем корпоративного управління
Робота консультантів з власниками та менеджментом Компанії для визначення оптимального балансу відповідальності і поділу функцій акціонерів, менеджменту, наглядової ради. Створення та впровадження регламентуючих документів