Розробка та розгортання стратегії 2018-03-26T04:46:59+00:00
businessmanbusinessman

Розробка та розгортання стратегії

Стратегічні семінари та сесії з менеджментом компанії
Проведення зустрічей з менеджментом Компанії для розробки Місії, Принципів, Цілей і Стратегій Компанії

Розробка і впровадження систем збалансованих показників діяльності компанії
Розробка Бачення та Стратегії розвитку Компанії з детальним визначенням ключових показників діяльності на підстави системи збалансованих показників. Деталізація показників до рівня підрозділів Компанії, визначення системи для моніторингу та аналізу певних показників

Індивідуальне консультування менеджменту
Консультування власників бізнесу та перших осіб компаній з питань стратегічного управління, оптимізації процесів, фінансового управління, реструктуризації функцій і підрозділів та інших питань.