Лист ДФСУ № 12970/6/99-99-15-02-02-15 від 10.06.2016

1) Оскільки вартісний критерій господарських операцій з кожним контрагентом змінено (встановлено в розмірі 5 млн. грн.), то при заповненні Звіту про контрольовані операції за 2015 рік використовувати відповідь на запитання № 25 Узагальнюючої податкової консультації з окремих питань застосування норм податкового законодавства щодо трансфертного ціноутворення, затвердженої наказом Міністерства доходів і зборів України від 22.11.2013 № 699 (із змінами і доповненнями), неможливо.
2) Оскільки придбаний товар використовується у переробці сировини, ввезеній на давальницьких умовах, яка відправляєтья контрагенту як готова продукція, повернення товару не відбувається. Отже, використання відповіді на запитання №12 Узагальнюючої податкової консультації, затвердженої наказом Міністерства доходів і зборів України від 22.11.2013 № 699 (із змінами і доповненнями), для такої операції неможливе.
(Відповідь на запитання №12: Якщо придбання та повернення товару здiйснено протягом одного звiтного календарного року, то при визначеннi вартiсного критерiю контрольованої операцiї в цьому звiтному роцi враховується вартiсть поставки, зменшена на вартiсть поверненого товару. У разi, якщо продаж вiдбувся в одному календарному роцi, а повернення вiдбулось у наступному роцi, то при визначеннi вартiсного критерiю контрольованої операцiї у календарному роцi, в якому здiйснена поставка, враховується вся вартiсть поставленого товару.)

Детальніше